×
EN

Geautomatiseerde beveiligingsvalidatie

Automatische beveiligingsvalidatie is een cyberbeveiligingspraktijk die gebruik maakt van geautomatiseerde tools, scripts en simulaties om de robuustheid en effectiviteit van de beveiligingscontroles, het beleid en de procedures van een organisatie uitgebreid te evalueren. Het voornaamste doel is het proactief identificeren van kwetsbaarheden, zwakheden en lacunes in de cyberbeveiligingssituatie, en ervoor zorgen dat de bestaande systemen en processen zich adequaat kunnen verdedigen tegen evoluerende cyberdreigingen.
Dit proces omvat de emulatie van verschillende cyberdreigingen uit de echte wereld, zoals malware-infecties, phishing-pogingen, netwerkinbraken en datalekken. Geautomatiseerde beveiligingsvalidatietools repliceren deze scenario’s in een gecontroleerde omgeving om te beoordelen hoe goed beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, inbraakdetectiesystemen, antivirussoftware en gebruikerstoegangscontroles, reageren op deze gesimuleerde aanvallen en deze beperken.

Belangrijke aspecten van geautomatiseerde beveiligingsvalidatie zijn onder meer:

 • Continu testen: het is een continu proces waarmee organisaties hun beveiligingsverdediging regelmatig kunnen beoordelen om zich aan te passen aan nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden zodra deze zich voordoen.
 • Realistische simulaties: De simulaties bootsen feitelijke cyberdreigingen nauwkeurig na, waardoor de beoordeling representatief is voor potentiële aanvallen in de echte wereld.
 • Gegevensgestuurde inzichten: geautomatiseerde beveiligingsvalidatie genereert gedetailleerde rapporten en statistieken en biedt waardevolle inzichten in de beveiligings situatie, inclusief kwetsbaarheden die moeten worden verholpen en gebieden waar verbeteringen nodig zijn.
 • Risico beperking: Door zwakke punten in de beveiliging te identificeren en aan te pakken, kunnen organisaties het risico op datalekken, financiële verliezen en reputatieschade verminderen.
 • Compliance Assurance: Geautomatiseerde beveiligingsvalidatie helpt organisaties bij het aantonen van naleving van wettelijke vereisten en industriestandaarden, en zorgt ervoor dat beveiligingscontroles in lijn zijn met vastgestelde richtlijnen.

Pentera - ÉÉN PLATFORM VOOR AL UW BEVEILIGINGSVALIDATIE BEHOEFTEN

Hoe het werkt?

 • KEN UW AANVALSOPPERVLAK
  Pentera verkent en brengt uw webgerichte aanvalsoppervlak in kaart. Dit omvat uw domeinen, webinterfaces, IP’s, netwerken en gateways. Eén klik om het te weten.
 • Daag je aanvalsoppervlak uit
  Pentera maakt veilig gebruik van de middelen die in kaart zijn gebracht met de nieuwste aanvalstechnieken om volledige aanvalsvectoren bloot te leggen – extern en intern. Weet wat werkelijk exploiteerbaar is.
 • Geef prioriteit aan sanering door impact
  Pentera brengt de zakelijke impact van elk beveiligingslek in kaart en kent belang toe aan de hoofdoorzaak van elke geverifieerde aanvalsvector.
 • PAS HERSTELRECEPTEN TOE
  Er worden herstellijsten met kosteneffecten en stapsgewijze instructies gegeven om beveiligingslekken te dichten en het positieve effect van het herstel op de algehele IT-houding te valideren.

Voordelen

 • IMPACTGEBASEERDE PRIORITALISERING
  Door echte aanvallen veilig uit te voeren, biedt Pentera een volledige kill-chain waarmee u echte risico’s en veiligheidslacunes kunt identificeren, zodat u prioriteit kunt geven aan herstelmiddelen voor de 5% van de zwakke punten die 95% van het werkelijke risico voor uw bedrijf vormen.
 • CONTINU VERMINDERING VAN BLOOTSTELLING
  Voer voortdurend tests uit op uw gehele aanvalsoppervlak om uw team te versterken door realtime inzicht te geven in uw houding binnen uw volledige beveiligingsstack.
 • TEST TEGEN DE NIEUWSTE BEDREIGINGEN
  Terwijl het bedreigingslandschap voortdurend evolueert, voorziet het onderzoeksteam van Pentera Labs onze Attack Orchestrator van de nieuwste bedreigingen, waaronder ransomware-varianten, om ervoor te zorgen dat uw organisatie altijd voorbereid is.
 • RAPPORTEER MEETBARE VERBETERING
  Pentera genereert een op risico gebaseerde routekaart voor herstel met bruikbare inzichten die u onmiddellijk kunt uitvoeren, waardoor de ruis wordt geëlimineerd. Dit wordt aan het einde van elke test in een beknopt rapport weergegeven, dat inzicht geeft in de verbetering van de beveiligingspositie in de loop van de tijd.